Dreptul Proprietatii Intelectuale

Prezentare

Dreptul proprietatii intelectuale

reprezinta totalitatea normelor juridice ce reglementeaza raporturile privind protectia creatiei intelectuale in domeniile industrial, stiintific, literar si artistic, precum si semnele distinctive ale activitatii comerciale.Acest drept are doua trasaturi distinctive:

 • titularul sau este singurul indreptatit sa exploateze obiectul dreptului de proprietate intelectuala;
 • titularul sau beneficiaza de posibilitatea de a interzice altor persoane orice folosinta a bunului fara incuviintarea sa.

Domenii

Dreptul de proprietate industriala

reprezinta ansamblul normelor juridice ce reglementeaza raporturile referitoare la creatiile intelectuale aplicabile in industrie si la semnele distinctive ale acestei activitati.Obiectul acestui drept cuprinde: brevetele de inventie, modelele de utilitate, desenele sau modelele industriale, marcile de serviciu, marcile de comert sau de fabrica, numele comercial si indicatiile de provenienta sau denumirile de origine, precum si reprimarea concurentei neloiale.

Dreptul de autor

reprezinta totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile referitoare la realizarea unei opere literare, artistice sau stiintifice. Obiectul acestui drept e constituit de operele literare, artistice si stiintifice, indiferent de valoarea, destinatia sau forma lor de exprimare.

Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca opera sa beneficieze de protectie:

 • sa fie rezultatul unei activitati creatoare a autorului;
 • sa sa imbrace o forma concreta de exprimare;
 • sa fie susceptibila de aducere la cunostinta publicului.

Marca

reprezinta acel semn susceptibil de reprezentare grafica, menit sa deosebeasca produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele apartinand altor persoane.

Modul de dobandire a dreptului la marca

este, in Romania, sistemul atributiv, care presupune prioritate de inregistrare. Cu alte cuvinte, dreptul la marca apartine acelei persoane care inregistreaza prima un anumit semn distinctiv.

Procedura de inregistrare a marcii

consta in parcurgerea a trei etape:

 • depozitul national reglementar – in cursul acestei etape trebuie depusa o cerere de inregistrare (formular-tip) la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (O.S.I.M.), redactata in limba romana si avand ca obiect o singura marca. De asemenea, trebuie achitata, intr-un interval de 3 luni, o taxa de inregistrare si examinare a cererii.
 • examinarea formala a cererii de inregistrare – in aceasta etapa, cererea este examinata de catre O.S.I.M. in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor stabilite pentru constituirea depozitului national reglementar. Aceasta examinare dureaza o luna de la data depunerii cererii si orice decizie, de respingere sau de atribuire a datei depozitului, va fi comunicata solicitantului in termen de 5 zile de la emiterea ei.
 • examinarea de fond a cererii de inregistrare – odata constituit depozitul si inscris in Registrul National al Marcilor, cererea de inregistrare este supusa examinarii in fond de catre O.S.I.M., in termen de 6 luni de la data platii taxei de inregistrare si examinare a cererii. Aceasta noua examinare priveste: calitatea solicitantului, indeplinirea conditiilor legale daca se invoca un drept de prioritate, motivele de refuz. In cazul in care cererea indeplineste toate cerintele legale, O.S.I.M. va decide inregistrarea marcii si inscrierea in Registrul National al Marcilor, iar intr-un interval de 2 luni de la data deciziei de inregistrare, marca va fi publicata in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. In cazul in care cererea nu indeplineste conditiile cerute, O.S.I.M. va transmite solicitantului un aviz de refuz provizoriu, acordandu-I un termen de 3 luni pentru a-si sustine punctul de vedere sau sa-si retraga cererea.

Durata de protectie a marcii este de 10 ani de la data depozitului national reglementar, ceea ce inseamna ca, dupa implinirea acestei durate, inregistrarea poate fi reinnoita, cu plata taxei aferente.

Inregistrarea internationala a marcii

se efectueaza la Biroul International al Proprietatii Intelectuale. Cererea se adreseaza administratiei tarii de origine, iar aceasta va prezenta Biroului o cerere redactata in limba franceza, in doua exemplare. Cererea de inregistrare se inscrie in Registrul International si dupa inregistrarea marcii, Biroul International va emite certificatul de inregistrare internationala, il va trimite administratiei tarii de origine, care, la randul ei, il va inmana titularului marcii.

NUMELE COMERCIAL / FIRMA

Numele comercial (firma)

este denumirea sub care o intreprindere este cunoscuta si isi desfasoara activitatea. Acesta este unic pentru intreaga intreprindere, constituind un bun incorporal si, totodata, un element important al fondului de comert.

Firma poate fi individuala, adica proprie comerciantului persoana fizica, sau sociala, identificand societatea comerciala.

Componenþa firmei

este diferita, in functie de categoria in care se incadreaza comerciantul si felul societatii, astfel:

 • in cazul unui comerciant persoana fizica, firma se compune din numele comerciantului, scris in intregime, sau din numele si initiala prenumelui acestuia.
 • in cazul unei societati de persoane, firma se compune din numele a cel putin unuia din asociati, cu mentiunea privind forma juridica a societatii, scrisa in intregime. Daca societatea este in comandita simpla, numele inclus in firma sociala trebuie sa fie a unui asociat comanditat.
 • la o societate de capitaluri, firma se compune dintr-o denumire proprie, pentru a o deosebi de firma altor societati, alaturi de o mentiune referitoare la forma juridica a societatii-scrisa in intregime ori prescurtat.
 • la o societate cu raspundere limitata, firma se compune din: denumire proprie, numele unuia sau mai multor asociati, alaturi de o mentiune referitoare la forma juridica a societatii-scrisa in intregime ori prescurtat.

Referitor la sucursala unei societati straine, firma ei trebuie sa contina si mentiunea sediului principal din strainatate.

Functiile firmei

sunt urmatoarele:

 • de identificare a comerciantului;
 • de semnare a angajamentelor;
 • de credit;
 • de raliere a clientului.

Conditii pentru ca o firma sa poata fi inregistrata in Registrul Comertului:

 • sa fie disponibila;
 • sa fie distinctiva;
 • sa fie licita;
 • sa fie scrisa, in primul rand, in limba romana.

Modul de dobandire al numelui comercial

este prioritatea de inregistrare, astfel ca persoana care inscrie prima o firma in registrul comertului beneficiaza de dreptul de folosinta exclusiva.

Mijloacele de aparare a numelui comercial:

 • actiunea in contrafacere;
 • actiune in concurenta neloiala.

Referitor la regimul international , numele comercial va fi protejat in toate tarile Uniunii, fara obligatia de depunere sau inregistrare, indiferent de faptul daca el face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comert.

Litigii

 • asistenta legala generala in domeniul proprietatii intelectuale;
 • analiza situatiilor litigioase;
 • consultatii asupra oportunitatii unei actiuni;
 • negocieri amiabile, tranzactii;
 • studii ale jurisprudentei;
 • asistenta in cursul procesului (civil, penal).

Copyright © 2005-2016 - Cabinet Avocatura Iasi - Adrian Doroftei